Schooltuin

Een schooltuin is vaak een schoolmoestuin maar een mooie bloemen- of kruidentuin, of zelfs een kleine boomgaard, kan een geweldige schooltuin zijn. Een schooltuin is meestal niet expliciet aangelegd met het doel om lessen te geven maar voor gebruik door kinderen in pauzes en na school. Een prima manier om de groei van planten te volgen en van dichtbij beleven en bestuderen van kleine en grote dieren.  Zo leren kinderen over de planten en dieren die voorkomen in hun omgeving en de samenwerking tussen planten en dieren, bijvoorbeeld hoe wormen de bodem luchtig houden of bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen. Voor kinderen is dit erg waardevol, en soms is dit zelfs iets wat ze nog nooit gezien hebben.

‘Uit zo’n klein zaadje komt vanzelf een plantje!

Goed ingericht en slim ontworpen, met de juiste planten op het juiste moment, hoeft een schooltuin niet veel werk te zijn, ook niet in de vakantie. Zeker niet als er een vast groepje begeleiders en kinderen met groene vingers, er plezier in heeft om in de drukkere groeiperioden wat extra tijd na school in de tuin door te brengen. Nb, een schooltuin hoeft niet meteen helemaal ingericht te worden, beginnen met een paar bomen op de speelplaats en vervolgens elk jaar iets toevoegen werkt zeker zo goed.

– Maatwerk advies voor hergebruik schooltuin (bv als deze in onbruik is geraakt)

– Maatwerk advies voor make-over verwilderde schooltuin naar onderhoudsarme schooltuin (kan i.c.m. activiteitenplan) (bv door bodembedekkers of mulch, inbrengen van meerjarige planten/groenten, meer werken met kruiden of fruitbomen, structuur van de bedden aanpassen, oogsttijden niet in vakanties etc.

-Opstellen activiteitenplan 1 seizoen, dit is maatwerk voor specifieke schooltuin en situatie (met of zonder begeleiding van de activiteiten)

-Ik kan enkele lessen begeleiden, of een volledig groeiseizoen meedraaien, als coördinator of begeleider.

-Tuinontwerp, afhankelijk van de grootte van de tuin.

-Ook bij de aanleg van de tuin kan ik u assisteren en, indien gewenst, bij de zoektocht naar mogelijkheden voor subsidies of fondsen hiervoor.

-Als een buitenschooltuin niet mogelijk is, kunnen kinderen ook binnen aan de slag met het kweken van taugé, sla, radijs of zelfs paprika’s of tomaten. Zo ervaren kinderen toch het groeiproces van dichtbij, met de daarbij behorende verwondering.

Voor meer informatie, bel of mail gerust.

Scholen met een buitenruimte die nog niet in gebruik is als tuin; ook op een klein stukje buitenruimte is meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt.

Scholen die hun bestaande buitenruimte of schooltuin willen ‘upgraden’.

Scholen zonder buitenruimte die binnen aan de slag willen met planten (en evt. dieren).

Ik benader de tuinen waaraan en waarin ik werk vanuit het oogpunt van permacultuur. In het kort gezegd betekent dit zorgen voor de aarde, zorgen voor de mens en het delen van overvloed. Bij het werken in en ontwerpen van een tuin hanteer ik een aantal principes, zoals

  • met de natuur mee werken (bijvoorbeeld geen vochtminnende planten proberen te planten op drogere plekken),
  • slim gebruik maken van de ruimte (bijvoorbeeld fruitbomen en bessenstruiken als afscheiding in plaats van een schutting, het dak van een tuinhuis, ontmoetingsplek of kippenhok gebruiken voor wateropvang, zonnepanelen of groendak).
  • creëren van diversiteit in de tuin (randen, poeltje, ‘wild area’)
  • zuinig zijn met water en energie (water zolang mogelijk vasthouden in de tuin)
  • zorg voor je bodem (en bodemleven!)
  • het vermijden van afval en maken van kringlopen binnen je tuin (bv groenafval naar composthoop of kippen, voor groenafval, mulchen met ‘onkruid’)
  • gebruik van polycultuur, meerdere planten op een oppervlak, in tegenstelling tot een monocultuur.