Permacultuur

Ik benader de tuinen waaraan en waarin ik werk vanuit het oogpunt van permacultuur. In het kort gezegd betekent dit zorgen voor de aarde, zorgen voor de mens en het delen van overvloed.

Bij het werken in en ontwerpen van een tuin hanteer ik een aantal principes, zoals

  • met de natuur mee werken (bijvoorbeeld geen vochtminnende planten proberen te planten op drogere plekken),
  • slim gebruik maken van de ruimte (bijvoorbeeld fruitbomen en bessenstruiken als afscheiding in plaats van een schutting, het dak van een tuinhuis, ontmoetingsplek of kippenhok gebruiken voor wateropvang, zonnepanelen of groendak).
  • creëren van diversiteit in de tuin (randen, poeltje, ‘wild area’)
  • zuinig zijn met water en energie (energie en water opvangen, water zolang mogelijk vasthouden in de tuin)
  • zorg voor je bodem (en bodemleven!) (door te mulchen, de bodem bedekt te houden)
  • het vermijden van afval en maken van kringlopen binnen de tuin (bv groenafval naar composthoop of kippen, voor groenafval, mulchen)
  • gebruik van polycultuur, meerdere planten op een oppervlak, in tegenstelling tot een monocultuur.

Permacultuur heeft als doel het slim ontwerpen van een systeem (bv een tuin) en neemt daarbij ecosystemen uit de natuur, zoals een bos, als voorbeeld. In een bos hangen alle elementen (bomen, dieren, bodem) samen, alles heeft elkaar nodig en versterkt elkaar. Elk element in het ecosysteem heeft meerdere functies en elke functie wordt door meerdere elementen ondersteund. Hierdoor is het systeem erg stabiel. Een voorbeeld: een eik (element) zorgt onder andere voor nestgelegenheid voor vogels en voedsel voor bv rupsen (functies); een koolmees (element) zorgt voor het onder controle houden van het aantal rupsen en verspreiding van zaden (die hij eet) en het ‘levert’ voedsel aan grotere vogels en zoogdieren. De functie voedselvoorziening wordt verzorgd door eiken, bessenstruiken, muizen, insecten, rupsen (allen leveren voedsel of zijn zelf voedsel) etc.  Een tuin kan verschillende doelen hebben, afhankelijk van de wensen van de eigenaar of gebruikers. Denk aan het verbouwen van voedsel, speelplek voor de kinderen, plek voor ontspanning, een mooie tuin, een onderhoudsarme tuin, een tuin vol met dieren, een plek voor schaduw, een opslagruimte voor fietsen en ga zo maar door. Vaak is een combinatie van verschillende doelen aan de orde, dit komt dan ook tot uitdrukking in het ontwerp.