Kinderen en permacultuur netwerk

In Nederland en Vlaanderen is sinds 2018 een Kinderen&Permacultuur netwerk actief. Het doel is om mensen bij elkaar te brengen die bezig zijn, of willen, met permacultuur voor kinderen, educatief materiaal o.b.v. permacultuur willen ontwikkelen of inspiratie willen om permacultuur principe in de reguliere NME en moestuin activiteiten te brengen. We kunnen van elkaar leren, ideeën uitwisselen en elkaar inspireren; alles gaat op vrijwillige basis zonder betaling.

Wat?

Sindsdien zijn er verschillende live (Amsterdam ADM, Vlaardingen en Eindhoven, Amsterdam Tuin van West) en online bijeenkomsten geweest plus een 2 daagse cursus in Amsterdam in september 2019. 

Het netwerk is open voor iedereen, gratis en vrijblijvend, voor leraren, activiteitenbegeleiders, tuinders, kinderopvang- en BSO medewerkers, (groot)ouders of andere geïnteresseerden. Iedereen kan ideeën inbrengen of iets organiseren; daarnaast is er een soort van kerngroep actief. Voor meer info zie de facebookgroep fb/kinderenenpermacultuur., en de website, www.kinderenenpermacultuur.nl

Enkele ideeën en tips

-Zorg bij het ontwerpen van een tuin voor ‘informele speelplekken’ voor kinderen.

-Voor het bevorderen van de verbinding van kinderen met een bepaald (natuur)gebied of bos zijn bv storytelling, het geven van namen aan plekken of elementen en het maken van kaarten geschikte middelen.

-Outdoor classrooms zijn niet alleen nuttig maar ook erg nodig om een aantal uitdagingen van deze tijd voor onze kinderen op te lossen. Zie ook dit artikel

-Rekenenles; verdeel een 1 m2 moestuinbak in vier gelijke delen ¼, ¼,¼, ¼ door de buitenkant te verven. Spelenderwijs zullen kinderen het idee van breuken dan makkelijker oppikken.

-Aardrijkskunde maak een weerstation met een kompas, windmeter, regenmeter, zonnewijzer.

-Om ervoor te zorgen dat de permacultuur principes bij kinderen ook echt blijven hangen is het belangrijk dat datgene wat je zegt (bv zorg voor de aarde), in lijn is met de keuzes die je maakt (bv in de supermarkt) en acties die je doet. Dit geldt voor leraren, ouders, begeleiders etc.

Meer weten?

In het eerder genoemde handboek ‘Earth care, people care and fair share in education. The Children in Permaculture Manual’ zijn voor de onderdelen  ‘Introduction permaculture, living nature, design, growing food, built environment and resource use, social permaculture’ onderverdeeld in 15 subthema’s. Vervolgens is per subthema per leeftijdscategorie (de 3-6 en 7-12 jaar ) een groot aantal ideeën benoemd voor activiteiten rondom dat onderwerp, evenals enkele uitgewerkte activiteiten plannen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Nederlandse vertaling; verwachting is dat deze eind 2020 gepubliceerd wordt!

Naast het handboek zijn er ook een achttal case studies beschikbaar plus een database met veel bronnen gerelateerd aan het onderwerp. http://childreninpermaculture.com/resources/