Kinderen en permacultuur netwerk

In Nederland en Vlaanderen is sinds 2018 een Kinderen&Permacultuur netwerk actief. Het doel is om mensen bij elkaar te brengen die bezig zijn, of willen, met permacultuur voor kinderen, educatief materiaal o.b.v. permacultuur willen ontwikkelen of inspiratie willen om permacultuur principe in de reguliere NME en moestuin activiteiten te brengen. We kunnen van elkaar leren, ideeën uitwisselen en elkaar inspireren.  Tijdens de conferentie Children and Permaculture in Praag 2018 is het idee hiervoor opgevat om een maand later de eerste bijeenkomst te hebben.

Wat?

Sindsdien zijn er drie bijeenkomsten (Amsterdam, Vlaardingen en Eindhoven) geweest plus een 2 daagse cursus in Amsterdam in september 2019. Ook is Kinderen en Permacultuur aanwezig geweest, in verschillende personen, op het Permacultuurfestival 2019 en op de tweede internationale conferentie Children in Permaculture in Londen.

Het netwerk is open voor iedereen, gratis en vrijblijvend. Er is geen ‘leider’, iedereen kan ideeen inbrengen of iets organiseren. Op dit moment is vooral de facebookgroep actief met ca 120 leden, fb/kinderenenpermacultuur., maar is er ook een website, www.kinderenenpermacultuur.nl

De plannen van het Nederlandse netwerk

-meer bijeenkomsten als andere regio’s ook interesse hebben (laat het ons weten) bij tuinen en projecten, om te inspireren en van elkaar te leren en het aantal actieve mensen te vergroten.

-wellicht werkateliers om samen educatief materiaal te ontwikkelen

Enkele ideeën en tips

-Zorg bij het ontwerpen van een tuin voor ‘informele speelplekken’ voor kinderen.

-Voor het bevorderen van de verbinding van kinderen met een bepaald (natuur)gebied of bos zijn bv storytelling, het geven van namen aan plekken of elementen en het maken van kaarten geschikte middelen.

-Outdoor classrooms zijn niet alleen nuttig maar ook erg nodig om een aantal uitdagingen van deze tijd voor onze kinderen op te lossen. Zie ook dit artikel van mij.

-Rekenenles; verdeel een 1 m2 moestuinbak in vier gelijke delen ¼, ¼,¼, ¼ door de buitenkant te verven. Spelenderwijs zullen kinderen het idee van breuken dan makkelijker oppikken.

-Aardrijkskunde maak een weerstation met een kompas, windmeter, regenmeter, zonnewijzer.

-Om ervoor te zorgen dat de permacultuur principes bij kinderen ook echt blijven hangen is het belangrijk dat datgene wat je zegt (bv zorg voor de aarde), in lijn is met de keuzes die je maakt (bv in de supermarkt) en acties die je doet. Dit geldt voor leraren, ouders, begeleiders etc.

Meer weten?

In het eerder genoemde handboek ‘Earth care, people care and fair share in education. The Children in Permaculture Manual’ zijn voor de onderdelen  ‘Introduction permaculture, living nature, design, growing food, built environment and resource use, social permaculture’ onderverdeeld in 15 subthema’s. Vervolgens is per subthema per leeftijdscategorie (de 3-6 en 7-12 jaar ) een groot aantal ideeën benoemd voor activiteiten rondom dat onderwerp, evenals enkele uitgewerkte activiteiten plannen. Naast het handboek zijn er ook een achttal case studies beschikbaar plus een database met veel bronnen gerelateerd aan het onderwerp.

http://childreninpermaculture.com/resources/

Meedoen?

Wil je op de hoogte gehouden worden? Af en toe wordt er een update mail verstuurd. Stuur mij een email  als je deze wil ontvangen.