Kindermoestuin

Een kindermoestuin is een moestuin waar kinderen komen om te tuinieren en al doende leren over de soorten groenten en fruit die er zijn. De gebruikte groenten en planten hebben een snelle oogst, zijn zoveel mogelijk eetbaar en uiteraard niet giftig. Een kindermoestuin ontwerp heeft in de plantkeuze aandacht voor de beleving van alle zintuigen (voelen, ruiken, proeven, zien, horen).

Een kindermoestuin is erg geschikt voor (een gedeelte van) een buurtmoestuin of volkstuin of een nieuwe aparte tuin(club) of groene BSO. Het idee; de kinderen komen op vaste tijden samen, kweken zaden op, planten en zaaien, verzorgen de planten en oogsten uiteindelijk de groenten of vruchten , eten ze op of nemen ze mee naar huis. Tuinieren kan in de volle grond, of in grote bakken. Met name in een kindermoestuin is variatie belangrijk, ook in het werk. Werk altijd stapsgewijs, zo dat er tijdens elk ‘klusmoment’ werk verzet wordt, én er successen te vieren zijn of leuke taken te doen zijn. Dus niet alleen zand scheppen of sjouwen, maar ook zaaien, (ver)planten of oogsten van radijsjes of het plukken van bessen. Zo blijft iedereen gemotiveerd.

De tuin is meestal ingericht als een gezamenlijke tuin; dit biedt meer flexibiliteit omdat de hele groep de tuin samen onderhoudt en minder risico op het mislukken van de oogst voor 1 kind. Het is ook mogelijk iedereen een eigen stukje te laten bewerken, dit vraagt meer commitment.

Ik adviseer graag over de totstandkoming van een kindermoestuin in uw buurt, in welke vorm dan ook. Van wens, ontwerp, zoeken naar geschikte locatie en de aanleg tot het betrekken van enthousiaste de kinderen die de eerste zaden gaan zaaien.  Ik assisteer u ook, indien gewenst, bij de zoektocht naar mogelijkheden voor subsidies of fondsen hiervoor.

-Maatwerk advies voor kindermoestuin op kavel van een volkstuin complex (met of zonder uitgewerkt ontwerp en aanleg)

-Maatwerk advies m.b.t. kindermoestuin(gedeelte) bij een buurtmoestuin of groene BSO (met of zonder uitgewerkt ontwerp en aanleg)

-Advies over het betrekken van meer kinderen bij de tuin, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops, actiemiddagen, oogstfeest, een reguliere tuinmiddag etc. Ook de bijbehorende promotie hoort hierbij.

-Tuinontwerp, afhankelijk van de grootte van de tuin.

Voor meer informatie, bel of mail gerust.

Voor alle kinderen die het leuk vinden om buiten te zijn, niet bang zijn om vies te worden en samen met andere kinderen een leuke tijd willen hebben en tegelijkertijd meer willen leren over de natuur.

Voor een buurtmoestuin die het leuk lijkt om meer kinderen te betrekken bij de tuin en een apart stukje tuin in te richten hiervoor.

Voor een volkstuin complex die het leuk lijkt om meer kinderen aan het tuinieren te krijgen en hiervoor enkele percelen wil gebruiken.

Voor iedereen die het leuk lijkt in zijn/haar eigen stad een kindermoestuin te realiseren.

Ik benader de tuinen waaraan en waarin ik werk vanuit het oogpunt van permacultuur. In het kort gezegd betekent dit zorgen voor de aarde, zorgen voor de mens en het delen van overvloed. Bij het werken in en ontwerpen van een tuin hanteer ik een aantal principes, zoals

  • met de natuur mee werken (bijvoorbeeld geen vochtminnende planten proberen te planten op drogere plekken),
  • slim gebruik maken van de ruimte (bijvoorbeeld fruitbomen en bessenstruiken als afscheiding in plaats van een schutting, het dak van een tuinhuis, ontmoetingsplek of kippenhok gebruiken voor wateropvang, zonnepanelen of groendak).
  • creëren van diversiteit in de tuin (randen, poeltje, ‘wild area’)
  • zuinig zijn met water en energie (water zolang mogelijk vasthouden in de tuin)
  • zorg voor je bodem (en bodemleven!)
  • het vermijden van afval en maken van kringlopen binnen je tuin (bv groenafval naar composthoop of kippen, voor groenafval, mulchen met ‘onkruid’)
  • gebruik van polycultuur, meerdere planten op een oppervlak, in tegenstelling tot een monocultuur.

Er zijn al enkele aparte kindermoestuinen in Nederland. Op dit moment ben ik, Petra, bezig met het opstarten van een kindermoestuin in Eindhoven. De precieze locatie niet nog niet bekend. Het idee is een om een aparte kindermoestuin op te zetten, maar aansluiting bij een bestaande buurtmoestuin of samenwerking met een volkstuinencomplex behoort ook tot de mogelijkheden.

Tijdens het groeiseizoen, maart tot september/oktober werken we in de tuin. Van november tot februari is er de mogelijkheid, als hiervoor voldoende interesse is, om op dezelfde tijden bijelkaar te komen om de natuur in te trekken voor een speurtocht, het zoeken van diersporen of andere avonturen.

Lijkt dit je wat? Laat het even weten dan hou ik je op de hoogte!