Links

Groenlokaal

Artikel:  ‘Altijd buiten spelen’ over groenlokalen, ‘Outdoor classrooms’, Permacultuur Magazine juni 2017, door Petra Schmitz

Boek: ‘Outdoor Classrooms, a handbook for schoolgardens’ door de Australische Carolyn Nuttal and Janet Millington

Schooltuin

Handleiding schooltuinen van Velt

Moestuin (beginners- en gevorderden info)

Informatie over makkelijke en moeilijke groenten

Informatie over de ecologische moestuin

Praktisch foldertje over polyculturen: het gemengd planten van groenten en welke groenten goed samengaan.

Link naar een korte film waarin het ontstaan van de moestuin op een basisschool in Schotland vastgelegd is.

Kinderen en permacultuur

Artikel over het netwerk Kinderen en Permacultuur in Nederland en Vlaanderen, Permacultuur Magazine, december 2018, Petra Schmitz

Netwerk kinderen en permacultuur, website

Facebookgroep; netwerk kinderen en permacultuur

Website Children in Permacultuur project.  Een EU-gefinancierde samenwerking tussen een aantal Europese landen die als doel hebben een permacultuur curriculum voor kinderen te ontwikkelen. Op hun website staat veel interessante informatie.

E-boek; ‘Farmer Phil’s Permaculture’. Gratis kinderboek (pdf) over permacultuur.

Principes permacultuur, kort: Nederlands

Principes permacultuur, uitgebreid: Engels

Overig

Boek; Richard Louv, het laatste kind in het bos (2012). Boek over het belang voor kinderen van ervaringen in de natuur.